ПРОЈЕКАТ "ЈНМВ 02 УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, РИЗИКА ДЕЛАТНОСТИ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРОЈЕКАТ "ЈНМВ 03 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ"

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРОЈЕКАТ "ЈНМВ 04 НАМИРНИЦЕ ЗА КУХИЊУ"

- 10. Obavestenje o zakljucenom ugovoru Namirnice za skolsku kuhinju

ПРОЈЕКАТ "ЈНМВ 05 ХИГИЈЕНА"

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРОЈЕКАТ "ЈНМВ 06 УЏБЕНИЦИ ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА"

- 5.ЈАВНИ ПОЗИВ УЏБЕНИЦИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЏБЕНИЦИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru UDZBENICI ZA DECU IZ SOCIJALNO UGROZENIH PORODICA

ПРОЈЕКАТ "ЈНМВ 07 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА"

- JNMV 07-2014- OSIGURANJE UCENIKA skolske 2014-15. godine

- JAVNI POZIV- OSIGURANJE UCENIKA 07-2014

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРОЈЕКАТ "ЈНМВ 08 АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА - ЛАП ТОП РАЧУНАРИ"

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- JAVNI POZIV- 08

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРОЈЕКАТ "ЈНМВ 09 АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА - ОПРЕМА ЗА КУХИЊА"

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- JAVNI POZIV- 09

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРОЈЕКАТ "ЈНМВ 10 ВЕШТАЧКА ГУМЕНА ПОДЛОГА НА СПОРТСКОМ ТЕРЕНУ"

- JAVNI POZIV

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА