"ЈНМВ 07 АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

"ЈНМВ 06 СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

"ЈНМВ 05 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА 2015."

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

"ЈНМВ 04 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦЕ ЗА КУХИЊУ У 2015."

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

"ЈНМВ 03 УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА УЧЕНИКА, ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА у 2015."

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ДОПУНА-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

"ЈНМВ 02 УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, РИЗИКА ДЕЛАТНОСТИ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА у 2015."

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

"ЈНМВ 01 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2015."

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ