"ЈНМБ 08 РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ДВОРИШТА"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ПИТАЊА ПОНУЂИВАЧА И ОДГОВОР КОМИСИЈЕ

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

"ЈНМБ 07 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

"ЈНМВ 06 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

"ЈНМВ 05 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

"ЈНМБ 04 ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊE"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

"ЈНМВ 03 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- ПИТАЊЕ И ОДГОВОР у вези конкурсне документације ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ за 2016 годин

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

"JНМВ 02 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ЛИЦА И РИЗИК ДЕЛАТНОСТИ"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

"ЈНМВ 01 Набавка електричне енергије"

- ЈАВНИ ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Јавне набавке 2016.

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавне набавке 2016. - Измена

- ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ