ОСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

НОВИ САД

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

                                                                    

 

 

 

 

Летописи школе су записи које су писали учитељи и наставници. Често су настали записивањем казивања директних учесника или преко посредника. Тако су сачињени записи о настанку школа и описи историјских догађаја. Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог светског рата наставак записа у летописима школа су обављали директори школа. Бележени су сви важни догађаји у школи. Тако су често записавани резултати на такмичењима, успех у целокупном образовно васпитном раду у средини и запис свих радника школе који су радили у одређеном времену. Као писани документи, летописи се користе као историјска и културна грађа, документаришући трагове раде и живота у једном прошлом времену.

 

 

УПРАВА ШКОЛЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

Директор

Паунић Станимир

Помоћник директора

Урековић Маријана

Секретар

Деспић Пламенка

Рачуновођа

Пејин Кристина

Психолог

Грбић Слађана

Педагог

Орловић Биљана

Тамара Вукичевић- стручна пракса

Библиотекар

Божидаревић Јасна

Костић Драгана

 

Кумови школе

Кумство на светосавској свечаности 27.01.2015. године од господина Славка Зорића преузела породица Јокић, госпођа Ева и господин  Синиша који ће бити кумови за Светог Саву 27.01.2016. године.

 

Школски одбор

Ове године Школски одбор чине 9 чланова:

-          испред Скупштине града Љубица Гаврилов  дипломирани електроинжењер, Љубомир Николић, инжињер заштите на раду  и Пера Француски учитељ.

-          Испред  Савета  родитеља  именовани су Даниела Секулић физиотерапеут, Јокић Синиша историчар-кустос музеја и Дарко Јакшић предузетник.

-          Испред  Наставничког  већа школе именовани су Гавриловић Гизела професор гeoграфије, Александра Тодоровић професор разредне наставе и Мирјана Ћурувија професор српског језика.

    За Председника школског одбора изабран је Јокић Синиша а за заменика Слађана Совиљ.

   Рад Школског одбора одвијао се на 7 седница чији су садржаји у архиви школе.

 

Ђачки парламент

За председника је изабрана Анђела Смиљанић VIII2 , заменик - потпредседник је Вукота Лучић VII1 а записничар је Андреа Рудан VIII2

Представници за ШРТ су Ана Зорић VIII4  и Марија Петрушић VIII3 

Представници за Школски одбор су Маша Атанацковић VIII3 и Анастасија Голић  VIII1

Парламент је чинило укупно 16 ученика: 

VII1  Вукота Лучић,  Јован Вагић                                                      

VIII1   Аријана Турковић, Анастасија Голић                                                                                                                                                              

VII2   Давид Радека, Данило Пајковић                      

VIII2   Анђела Смиљанић,   Андреа Рудан                                                                     

VII3    Даница Ђурђев, Оливера Тот                           

VIII3   Маша Атанацковић, Марија Петрушић

VII4    Марко Савић, Марко Вукша                                     

VIII4   Ана Зорић,  Михајло Ђилас    

 

 

  

 

УЧЕНИЦИ

  

Бројно стање ученика  Укупан број ученика од 1-8. разреда на крају школске године, распоређених у 34 одељења је био 856.

 

Разред

На почетку године

На полугодишту

На крају године

1.

121

121

120

2.

126

126

124

3.

113

112

111

4.

114

114

113

5.

121

120

119

6.

85

85

84

7.

90

90

90

8.

94

94

95

укупно

864

862

856

 

 

 

Разред

Мушко

женско

укупно

Разред

Мушко

женско

укупно

1-1

14

12

26

 

 

 

 

1-2

13

12

25

5-1

15

10

25

1-3

14

11

25

5-2

15

14

29

1-4

14

11

25

5-3

16

9

25

1-5

13

12

25

5-4

13

16

29

Сви први

68

62

126

Сви пети

59

49

108

2-1

13

15

28

6-1

16

10

26

2-2

11

16

27

6-2

13

7

20

2-3

13

15

28

6-3

11

11

22

2-4

17

14

31

6-4

10

9

19

Сви други

54

60

114

Сви шести

50

37

87

 3-1

9

18

27

7-1

13

6

19

3-2

14

16

30

7-2

13

14

27

3-3

17

14

31

7-3

9

16

25

3-4

6

13

19

7-4

15

8

23

Сви трећи

46

61

107

Сви седми

50

44

94

4-1p

13

12

25

8-1

15

6

21

4-2

13

16

29

8-2

12

15

27

4-3

12

18

30

8-3

10

10

20

4-4

11

14

25

8-4

8

10

18

Сви четврти

49

60

109

Сви осми

45

41

86

Од 1. до 4.

217

239

456

Од 5.до  8.

204

171

375

 

Од 1. до 8.

421

410

831

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИЦИ ШКОЛЕ

        Нижи разреди, од 1. до 4.: 

Р.број

Наставник

Разред

 1.  

Јанус Мирјана

1-1

 1.  

Божић Ева

1-2

 1.  

Комарчевић Наташа

1-3

 1.  

Суботин Јелена

1-4

 1.  

Рудан Данијела

1-5

 1.  

Петровић Бранкица

2-1

 1.  

Којић Тања

2-2

 1.  

Вукоjичић Весна

2-3

 1.  

Лукић Ивана

2-4

 1.  

Петровић Марија

2-5

 1.  

Копас Мелинда

3-1

 1.  

Ласло Слађана

3-2

 1.  

Тодоровић Александра

3-3

 1.  

Тодосијевић Оливера

3-4

 1.  

Миљковић Верица

4-1

 1.  

Јан Татјана

4-2

 1.  

Милојевић Милена

4-3

 1.  

Радуловић Тамара

4-4

 1.  

Жегарац Стево

Васпитач у  Боравку 1-1, 1-2

 1.  

Тирагић Маја

Васпитач у  Боравку 1-1, 1-3

 1.  

Миличић Јелена

Васпитач у  Боравку 1-1, 1-4

 1.  

Тајковић Милица

       Васпитач у  Боравку 2-2, 2-3, 2-4

 1.  

Цветковић Никола

Васпитач у  Боравку  2-1, 2-5

                                                                   

Виши разреди, од 5. до 8. разреда:

Предмет

Наставник

Српски језик

Павловић Даринка, Ћурувија МирјанаМатић Далија, Костић Драгана

Енглески језик

Лубашчик Соња, Дердић Клара, Миндић Соња, Ждрња Данијела

Немачки језик

Ковачевић Јасмина, Урековић Маријана

Ликовна култура

Јанков Гордана

Музичка култура

Илкић-Шкулец Ксенија

Историја

Петров Милена, Петровић Радослава

Географија

Гавриловић Гизела , Матковић Снежана

Физика

Кнежевић Милица, Невена Игњатов,  Драгиша Андрић

Математика

Пураћ Влада, Јанков Слободан, Каришик  Даниела, Маја Млинар ,Ана Топлак

Биологија

Совиљ Слађана, Сич Мирослав, Вондрачек Јелена,  Драгана Ристић.

Хемија

Вуковић Загорка

Техничко

Липовац Саша, Шкундрић Бранка

Физичко васпитање

Варга Иван, Велемир Слободан, Брборић Александар

Русински јазик

Марина Срнкова

Ромски језик

Фан Ђорђе

Мађарски језик

Жужана Киш

Вероучитељ

Боројевић Славица, Мирјана Бановић

Информатика

Марија Карановић

 

 

 

РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ

5-1

Урековић Маријана

5-2

Каришик  Даниела

5-3

Илкић-Шкулец Ксенија

5-4

Гавриловић Гизела

6-1

Ћурувија  Мирјана

6-2

Варга Иван

6-3

Ковачевић Јасмина

6-4

Јанков Гордана

7-1

Кнежевић Милица

7-2

Гавриловић Гизела

7-3

Ковачевић Катица

7-4

Лубашчик Соња

8-1

Костић Драгана

8-2

Пураћ Влада

8-3

Матић Далија

8-4

Совиљ Слађана

 

 

 

 

34 одељења  од првог до осмог разреда.

 Наставу је реализовало укупно 62 наставника са пуном нормом

или као допуна у другим школама;

 - 18 наставника-учитељице у нижим разредима,

- 3 наставика енглеског језика у нижим разредима,

- 30 наставника у вишим разредима,

- 3 наставника који предају неговање језика националне     мањине,

 - 5 наставника у продуженом боравку,

 - 3 наставника верске наставе- вероучитељи

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Радни послови

Радник

Курирски послови, одржавање управног дела

Пади Верка,

Одржавање и хигијена школе

Хорват Весна, Мирић Илдика, Ковачевић Гордана,  Рајин Тања, Крстић Тања, Станковић Слађана, Млинар Цвијета, Kуцурац  Вера, Томић Невенка

Домар школе и

одржавање дворишта

Бубњевић Данило

Ноћни чувар , хигијена сале и ходника

Дакић Марјан

Куварица

Предојевић Љиљана

Сервирка

Човић Љиљана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР РАДА

По упутству Министра просвете календар рада школе прешао је у надлежност Покрајинског секретара за просвету и образовање који је исти доставио школи у јуну 2012. године. Календар рада је дат у прилогу ГПР. Школа ће и ове године задржати праксу поделе на квартале и то:

-          први квартал од 02.09.2013. до  25.10.2013. године, 40 наставних дана,

-          други квартал од 28.10.2013. до  23.12.2013. године, 40 наставних дана,

-          трећи квартал од 15.01.2014. до  26.03.2014.године, 50 наставна дана,

-          четврти квартал од 27.04.2014. до 30.05. или 13.06.2014.године, 50 наставних дана.  

 

 

АКТИВНОСТИ У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

              

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

Време активности

Активност

Носиоци активности

АВГУСТ

на летњем

распусту

5 ученика наше школе слабијег материјалног стања су ишли на море

Црвени крст Новог Сада

2 ученика наше школе слабијег материјалног стања су ишли на море

Црвени крст Војводине

 

СЕПТЕМБАР

у току

септембра

,,О значају физичке активности и поремећајима у исхрани” предавање

ученици шестог и седмог разреда

Урађени су радови на тему ,,Физичка активност и правилна исхрана”

ученици шестог разреда

Посета цветној пијаци на платоу Спенса

секција Млади горани

Предавања из екологије за ученике

секција Млади горани, 5 – 8

Акција о безбедности деце у саобраћају

Дечји савез, 1. разреди

„Светски дана хране“ под називом“ Свака кап воде више вреди кад се штеди“

Ученици I-2,II-4 и II-5  

Сарадња са „Машталицом“ посета концертима „Галерији Матице српске“ и музичкој школи „Исидор Бајић“

Ученици IV разреда

Учитељице добиле похвалу за сарадњу

Семинар ,,Угљени хидрати и здравље”

нижи резреди

Предавање ,,Лична хигијена је пола здравља”

други разред

Посета Покрајинског парламента и упознавање са радом Покрајинске скупштине

Представници ученичког парламента

У току 1.

полугодишта

,, И ја рециклирам ” -  часови ликовне културе, чувара природе и продуженог боравка

1-4 разреда

Извршена је анализа пијаће воде

 

Анализу извршио Институт за јавно здравље Војводине.

до краја школске године

 

,, Чепом до осмеха” – сакупљање пластичних чепова- прикупљање помоћи за боравак на мору Славице Степић из Дреновца

цела школа

Акција ,, Лименке сакупљај, околину сачувај ”

цела школа

02.9.2014.

Подела прибора угроженој деци

Црвени крст

16.9.2014.

Предавање МУП-а „ Безбедност у саобраћају“

ученици првих разреда

23.9.2014.

Преглед слуха

ученици  другог разреда

9. и 10.

Одржавање баштице код главног улаза

ученици IV1  и  IV4

од октобра 14. до марта 15. године

Пројекат ,,Свака кап воде вреди, зато треба да се штеди“ - Водна агенција Србија у сарадњи са Водном агенцијом Словенија

ученици II4  и  II5

I-2, II-2, II-4, предавач Исидора Аднешевић

23. 09. 2014.

Дан градске библиотеке  - учлањење

по промотивној цени. Посета огранку са књигама на страним језицима

Представнице ученичког парламента А. Голић,А.Турковић VIII1 и А. Смиљанић VIII2

26.09.2014.

Посета манифестацији ,, Ноћ истраживача“

виши разреди

ОКТОБАР

током октобра

Приредба за пријем првака у Дечји савез

ученици IV разреда

Активности током Дечје недеље

цела школа

Учешће на конкурсу ,,Октобар месец , месец правилне исхране”  у оквиру светског дана хране - ученици су радили ликовне и литералне радове

 

Посета манифестацији

,, Новосадска јесен ”

секција Млади горани

09.10.2014.

Предавање и радионица канадског дечијег писца Дејвида Смита, који је говорио о нашој планети, и о занимљивостима у вези са њом

ученици 5-2

09.10.2014.

Посета Петроварадинске тврђаве и        Планетаријума

22 ученика ученика са наставницима географије

10.10.2014.

Уређење учионица

сви ученици нижих разреда

20.10.2014.

Радионица Snipers of Serbia, где су илустровали детаље везане за Србију и Америку

ученици 6-2

28.10.2014.

Посета Београдском сајму књига

 

29.10.2014.

Омладина ЈАЗАС-а одржала „Конвенцију дечјих права“ за ученике.

 

III разреди

Организатор је заштитник грађана Новог Сада

 

НОВЕМБАР

током  новембра

Учешће на конкурсу ,,Енергија је свуда око нас“, Центар за развој и примену науке и информатике

ученици нижих разреда

07.11.2014.

Посета расаднику Градског зеленила  и садња цвећа у био-башти

ученици III3 и III4,

10.11. 2014.

Посета Музеју Војводине  у оквиру пројекта

"Мали музеалци"- "Господари глине и жита"

 

11.11.2014.

Посета Еколошком покрету Новог Сада и договор о сарадњи

Никола Алексић , ученици 3. и 4. разреда

11.11.2014.

Едукација под називом  „ Безбедност“ како би се деца упознала са безбедном вожњом бициклом кроз град

ученици IV разреда

град Нови Сад

19.11.2014.

Прослава  Дана школе  -

приредба

 свечана вечера у ресторану  Фонтана

60 колега,

12 пензионера,

22 гостију

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2014.

Садња саднице стабала у дворишту школе, организовао Зелени круг

Ученици V2

26-29.11.

2014.

предавање представника ,, Емпроне” ,, Наркоманија и превенција”

ученици седмог и осмог разреда

27.11.2014.

Предавање ,,Екологија-заштита животне средине“

трећи разреди

28.11.2014.

Предавање

,, Правилна исхрана и физичка активност” 

трећи разреди

ДЕЦЕМБАР

у току децембра

Позоришна представа – ''Чаробна књига''

 

Извршено истраживање

,,Значај унапређивање здравља”

нижи разреди

Лепљење еколошких плаката

од 5. до 8. разреда

5.12.2014.

организован је одлазак у Карловачку гимназију

8. разреди

08-13. 12. 2014.

Сарадња са основном школем Селница об Драви из Словеније и боравак код њих 5 дана

9 колега и 45 ученика

10.12.2014.

Предавање Дома здравља Новог Сада на тему „Пубертет“

ученици  IV  разреда

11.12. 2014.

посета Музеју Војводине  у оквиру пројекта " Мали музеалци

 

12.12.2014.

Одржано је предавање о дијабетису

VIII-2

18.12.2014.

„ Новогодишњи слаткиш“ Подела слаткиша у организацији РТВ- Н.Сад

сви ученици

18.12.2014.

Црвени крст града Новог Сада је поделио 11 пакетића поводом новогодишњих празника

 

18. 12. 2014.

Одељенско веће 4. разреда

 

20.12.2014.

Одржано је предавање о хигијени зуба

трећи разреди

24.12.2014.

Од Градског зеленила добили смо јелку са бусеном

цела школа

24.12.2014.

Четврта седница Одељењског већа 1, 2. и 3. разреда

 

26.12.2014.

Четврта седница Одељењског већа  5. разреда

Трећој седница Одељенско већа 7.и 8. разреда

 

 

- Весели зимски распуст – организовање слободних активности

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

 

ЈАНУАР

током 2. полугодишта

,, И ја рециклирам ” -  часови ликовне културе, чувара природе и продуженог боравка

од 1-4 разреда

10.1.2015. 

Семинар  - Превенција болести зависности

наставници на грађанском васпитању и ЧОС указали су на опасност ових болести  и њиховој превенцији

виши разреди

12.1.2015.

Семинар ,,Развој емоционалне компетенције код деце”  - учитељима и наставницима подељен материјал који треба да реализују на часовима разредног старешине

цела школа

разредне старешине

20.01.2015.

Предавање Шта верујем, шта ценим      

 

24.01.2015.    

Предавање Насиље и шта са њим

 

27.01.2015.

Прослава школске славе Светог Саве

Кумови, родитељи, 55 колега,

наставник музичке културе, вероучитељи,учитељи,наставници српског језика

31.01.2015.

Садимо одељењско дрво, садили јелку са бусеном у дворишту школе добијену од Градског зеленила

ученици I5

ФЕБРУАР

у току фебруара

Уређење хола  школе

актив учитеља и ученици

Уређење учионица

сви ученици нижих разреда

09.02.2015.

Посета Хемијске школе „Павле Савић“

8. разред

10.2. 2015.

СНП „Јазавац пред судом“

5 -3

11.2. 2015.

Поз. представа „ У цара Тројана козје уши“

Учитељи и ученици

19.2. 2015.

Музеј Војводине „ Први Светски рат“

6 -1

22.02.2015.

Посета Галерија Матице Српске - Изложба Одликовања Кнежевине и Краљевине Србије

21  ученик и наставници

 

МАРТ

08. 3.2015.

Сат за нашу планету, глобална волонтерска акција - организатор  Светски фонд за природу                                                                                                                                                              

Поједини ученици 7. и 8. разреда

11.3.

Посета Музеју Војводине

Одељења 8-4,8-3

23.03.2015.

Сејемо „ Дан и ноћ“ у чаше

ученици I5, 

23. и 29.

3.2015.

Радионица “Зубић вила“

Предавање на тему „Здравље зуба“

ученици I разреда

ученици медицинске школе

25.3. 2015.

Позориште Младих „ Славуј и кинески цар“

Учитељи

27.03.2015.

Посета  Покрајинском заводу за заштиту природе

одељења I2 и  I3 ,

28.3.2015.

Извршен преглед вида

7. разред

 

АПРИЛ

у току априла

Предавање ,,Значај добре хигијенске праксе за здравље деце”

6. разред

Посета манифестацији ,, Новосадско пролеће ”

секција Млади горани

02.4.2015.

Школски Ускршњи вашар – дружење деце и родитеља у школи, изложба и продаја дечјих радова

актив учитеља.

15.4.2015.

Предавање ,, Репродуктивно здравље “

ученици шестог разреда

16.4.2015.

Отворена врата гимназије „Лаза Костић“

8. разред

16.04.2015.

Представљање Елитне приватна економска школа и Медицинске школа „Д.Обрадовић“

8. разред

17.4.2015.

Посета манифестацији ,, Ноћ биологије”

секција Млади горани

22.04.2015.    

 

Подстицање ученика да што више размишљају о смањењу насиља у   школи

 

22.04.2015.

Поводом Дана планете Земље, Покрет извиђача „ Иво Лола Рибар“ из Новог Сада је организовао такмичење „ Колико познајеш свој град“.

Шест ученика из одељења V-4 је у пратњи ОС Гизеле Гавриловић, освојило пехар и 3. место.

19-24.04.

2015.

Размена ђака и професора из ОШ Селница об Драви Боравак гостију из Словеније код нас

Директор школе,наставници, учитељи,ђаци

23.04.2015.

Приредба

Директор школе,наставници, учитељи,ђаци

27.04.2015.

Презентација Приватне саобраћајне школе

8. разред

28.4.2015.

Презентација Е-гимназије и Саобраћајне школе

8. разред

30.04.2015.

Презентација Медицинске школе „Хипократ“

8. разред

МАЈ

у току маја

Дан отворених врата у Змај Јовиној гимназији

Ученици осмих разреда

Посета - сајам образовања Путокази­­­

Ученици осмих разреда са

одељенским стрешинама

Ученицима осмих  разреда приказан је филм ,,Рециклажа лименки”

8. разред

8.05.2015.

Посета Гимназији „Исидора Секулић“

8. разред

14.05.2015.

Музеј Војводине „Музеј за децу“

Одељења 2-4,3-1,3-4,5-2

14.05.2015.

Чувајмо паркове“, посета Дунавском парку

ученици II4 и III4 ,

15.5

Биоскоп Арена „ Мали Будо

Одељења 8-1,8-2

15.5.2015.

Крос РТС-а

учествовали сви ученици.

16.05.2015.

Гимназија „Лаза Костић“ отворена врата

8. разред

17.05.2015.

Обилазак Пољопривредног сајма

 

19.-25.

5.2015.

У 24. недељи здравих уста и зуба

 - ликовни конкурс

 

22.5.

Биоскоп Арена „ Пети лептир“

5-3

25.5.2015.

Конференција „ТЕН-ТАН“ и магазин „Браво“ у Културном центру Новог Сада  

8. разред

30.05.2015.

Посета- Музеј Војводине, стална поставка

5. разреди са ОС

 

ЈУН

у току јуна

,,Здрава храна – здрави људи” – радионица

IV-4

„Чисто двориште, наше огледало“, после сваког великог одмора скупљање папира и смећа

ученици од 1. до 4.

Проф. Марина Миланковић је одржала предавање на тему флора и фауна Србије.

ученици четвртог разреда

У јуну је реализован излет у Београд. Посећени су манастир Раковица, храм Светог Саве, Саборна црква у којој се налазе гробови Доситеја Обрадовића и Вука Караџића, црква Ружица и црква Свете Петке.

Вероучитељица   Славица Боројевић, Мирјана Бановић

Прављење   еколошких плаката и зидних еко новина

ученици од 5. до 8. разреда

3.06.2015.

Посета националном парку Фрушка гора , излет на Стражилово

ученици нижих разреда

04.06.2015.

„Упознај и чувај реке“,организована посета градској плажи „Штранд“

одељења I 2 , I 3

9.06.2015.

Пресађивање цвећа „Дан и ноћ“ у школску баштицу

ученици I5 

12.06.2015.

„Упознај и чувај реке“,организована посета градској плажи „Штранд“, Актив првог разреда,

одељења I 1 ,I 4 , I 5

 

13.6.2015.

Базар половних уџбеника

ученици и родитељи

25.06.2015.

Свечано потписивање Протокола о сарадњи са школом из Словеније

цео колектив

09 -12.

06.2015.

„Сакупљамо стару хартију“, акција

ученици од 1. до 4. разреда.

 

АВГУСТ

24-27.08.

2015.

Тродневни излет у Вишеград, Требиње и Мостар

20 радника школе

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ШКОЛСКЕ 2014-2015. ГОДИНЕ

 

Предмет

Име и презиме ученика

одељење

ниво такмичења

Награда, место

Ментор 

српски језик

 

Катарина Аларгић

8-3

општинско

окружно

републичко

III место

II место

учешће

 

 

 

Далија Матић

 

Марија Атанасковић

5-2

општинско

окружно

I место

учешће

Иванка Петровић

5-2

општинско

окружно

III место

учешће

Аљоша Грбовић

6-1

општинско

окружно

II место

II место

 

 

 

 

Мирјана

Ћурувија

 

Гојко  Вучковић

6- 1

општинско

учешће

Милица Дроњак

6- 4

општинско

учешће

Даница Дробњак

6-4

општинско

учешће

Ана Савић

6- 4

општинско

окружно

II место

IV место

Стефан Цветковић

6-3

општинско

учешће

Марко Манчев

7-3

општинско

учешће

Стефан Предојевић

7-3

општинско

учешће

Оливера Тот

7-3

општинско

учешће

Анастасија Голић

8-1

општинско

III место

Драгана

Костић

Татјана Вукелић

8-1

општинско

учешће

немачки ј.

Теа Чизмар

7-1

републичко

III место

Ј.Ковачевић

биологија

 

Ања Микић

5-2

општинско

окружно

II место

учешће

 

 

 

 

 

 

 

 

Слађана Совиљ

 

Един Хајдаровић

5-2

општинско

II место

Весна Радованов

5-2

општинско

III место

Сташа Пешић

5-3

општинско

учешће

Данило Марош

6-3

општинско

II место

Теодора Лукић

6-1

општинско

II место

Дејан Жегарац

6-2

општинско

окружно

II место

учешће

Никола Којић

7-4

општинско

III место

Марко Докић

7-1

општинско

III место

Драгана Старчевић

7-2

окружно

општинско

II место

III место

Сандра Радивојевић

7-2

општинско

III место

Јована Миленовић

8-4

општинско

II место

Дуња Вукчевић

8-2

општинско

учешће

Дејана Миленовић

8-3

општинско

учешће

физика

 

Марко Савић

7-4

општинско

окружно

републичко

II награда

III награда

учешће

 

Милица Кнежевић

 

Вељко Зорић

8-1

општинско

учешће

хемија

 

Ања Делиб

7-2

општинско

учешће

 

Загорка Вуковић

 

Михајла Јуришић

7-4

општинско

учешће

Оливера Тот

7-4

општинско

учешће

Исидора Станишић

7-4

општинско

учешће

математика

 

Данило Карабашевић

4-1

општинско

окружно

68 бодова

80 бодова

Верица Миљковић

Никола ћурчин

4-2

општинско

окружно

60 бодова

36 бодова

Тања Јан

Лука Ступар

4-3

општинско

34 бода

М.Милојевић

Јана Кнежић

4-4

општинско

40 бодова

Т.Радуловић

Никола Јефтић

5-4

општинско

учешће

Даниела Каришик

 

Т. Малешевић

5-3

општинско

учешће

Ива Манчев

5-4

општинско

окружно

похвала

учешће

Весна Радованов

5-2

општинско

учешће

Лазар Вотија

7-2

општинско

учешће

Сара Ковић

6-4

општинско

учешће

Маја Млинар

 

Ф.Костадиноски

6-2

општинско

учешће

Никол Петровић

6-3

општинско

учешће

Анастасија Голић

8-1

општинско

учешће

Јована Миликовић

8-3

општинско

учешће

Анђела Поповић

6-1

општинско

учешће

Ана Топлак

Теа Чизмар

7-1

општинско

учешће

Влада Пураћ

 

Марко Манчев

7-3

општинско

учешће

Борис Јовановић

8-2

општинско

учешће

Јована Миленовић

8-4

општинско

учешће

Марко Савић

7-4

општинско

окружно

похвала

учешће

физичко васпитање - гимнастика

Анђела Јауковић

3-1

општинско

међуокружо

републичко

Прво

Прво

шесто

 

 

 

 

Иван Варга

 

физичко васпитање – атлетика, скок у даљ

Јован Чанак

7-3

Општинско

Прво

физичко васпитање – атлетика, 600 метара

Петар Чанак

7-3

Општинско

Прво

 

ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ СУ СЛЕДЕЋИ:

Спорт

Ниво такмичења - Награда, место

Екипу чине:

Женски фудбал

друго место на општинском 02.12.2014.,

прво место на окружном 10.12.2014.,

прво место на међуокружном 22.4.2015.

прво место на републичком 26/27.05.2015.

Дуња Вукчевић,  Ана Ковић,

Сара Савановић Александра Селак  8/2

Милица Барјактар 8/1

Ана Зорић Драгана Калугер 8/4

Дуња Црномарковић 7/2

Дејана Маговчевић 6/2

Лана Зрнић 5/2,  Вања Велемир 3/1

Одбојка, дечаци

прво место на општинском 05.02.2015.,

прво место на окружном 19.02.2015. ,

друго место на међуокружном 18.03.2015

Вељко Зорић, 8/1 , Лука Споја, 6/2

Алекса Ђурђев, Дане Милишић,  

Никола Војновић, 8/2

Вељко Пришић, Михајло Ђилас, 8/4

Никола Којић, 7/4, Урош Малешевић, 7/2 Никола Аличић, 7/3

 

  ЂАК  ГЕНЕРАЦИЈЕ  ШКОЛСКЕ 2014-15 ГОДИНЕ   је  Анастасија Голић

 

ВУКОВЦИ ШКОЛСКЕ 2014-15 ГОДИНЕ

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДИПЛОМА

1.       

8-1

Анастасија Голић

биологија, српски, математика

2.       

8-1

Татјана Вукелић

математика, српски, физика

3.       

8-1

Никола Совиљ

техничко образовање

4.       

8-2

Ана Ковић

физичко васпитање - фудбал

5.       

8-3

Маша Атанацковић

биологија

6.       

8-3

Катарина Аларгић

српски

7.       

8-3

Дејана Арсић

биологија

8.       

8-4

Јована Миленовић

биологија

 

ОДЛИЧНИ УЧЕНИЦИ (5,00) А КОЈИ НИСУ ВУКОВЦИ

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

 1.  

8-2

Ана Делић

 1.  

8-2

Дејана Миленовић

 1.  

8-2

Маријана Јајић

 1.  

8-2

Милица Јајић

 1.  

8-2

Јелена Митровић

 1.  

8-2

Михајло Пајић

 1.  

8-2

Анђела Смиљанић

 1.  

8-2

Миња Матковић

 

 

УЧЕНИСИ НОСИЦИ ДИПЛОМА А КОЈИ НИСУ ВУКОВЦИ

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДИПЛОМА

1.       

8-1

Јована Милаковић

биологија

2.       

8-1

Вељко Зорић

Физика, Физичко васпитање - одбојка

3.       

8-1

Милица Барјактар

Физичко васпитање - фудбал

4.       

8-2

Дуња Вукчевић

Физичко васпитање – фудбал, биологија

5.       

8-2

Сара Савановић

Физичко васпитање - фудбал

6.