БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Додато: 03.04.2017.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом од 30.03.2017. године обавестило школе да ће се према акту Владе реализовати пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2017-18. годину“  у оквиру којег ће бесплатне уџбенике добити следећи ученици:    
 
1.   Уученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци социјане новчане помоћи),   

Подносе следећу документацију: Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи


2.    Ученици школе који су у породици треће или свако наредно дете које је у сиситему школовања   

Подносе следећу документацију: Потврда средње школе, факултета о својству ученика

У ПРВОМ циклусу (1.-4. разред) добијају се:
     математика, српски језик, свет око нас, природа и друштво и енглески језик.
У ДРУГОМ циклусу (5.-8. разред) добијају се:
   математика, српски језик, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија. 


Заинтересовани родитељи, односно старатељи потребну документацију достављају у рачуноводство школе сваког радног дана до 17. априла (понедељак) у времену од 09.00-14.30 сати. 
Само они родитељи који доставе ову документацију до 17.04. добиће од Министарства бесплатне уџбенике. 


Нови Сад, 03.04.2017.                                                                                                                   Директор

Станимир Паунић