OБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ РОДИТЕЉЕ

Додато: 29.06.2017.

На  основу Закона о основама система образовања и васпитања,  Скупштина Града Новог Сада је на XLIX седници од 29.12.2015. године,  донела ОДЛУКУ  о обезбеђивању превоза ученика основне школе и учешћа ученика на такмичењима и одредила нови поступак за остваривање овог права ученика.

       Поступак остваривања овог права и добијања  годишњих карти за ученике чије је пребивалиште на удаљености већој од 4 км од школе за ШКОЛСКУ 2017-18. годину је следећи:

        1.  Родитељ ученика чије је пребивалиште даље од 4 км од школе одлази у Писарницу у Градској кући (Трг слободе 1)  и подноси Захтев (који се налази на шалтеру) за израду ГОДИШЊЕ ПОКАЗНЕ КАРТЕ.  

       2. ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ САМО У ЈУЛУ МЕСЕЦУ !

      3. Градска управа, након увида у потребну документацију, утврђује да ли су испуњени услови и поднети потребни докази. Решење се доставља  подносиоцу захтева и школи. Само ученици који добију позитивно решење имају право на обезбеђивање трошкова превоза из буџета Града Новог Сада.


Нови Сад, 30.06.2017.                                                                       директор
                                                                                                    Станимир Паунић